МАГНЕЗИЯ
Строителна борса - Плевен

Лепило ЛИКАТА R500

Лепило ЛИКАТА R500 - Изображение 1
Производител:
Licata

Лепило за керамични плочи
Лепило на база хидравлични свързващи вещества, подбрани агрегати и специални добавки, за интериорна употреба, съответства на стандарт UNI EN 12004, циментово
лепило C1. R 500 се препоръчва за тънкослойно лепене на керамични плочи и естествен камък с голяма или средна абсорбция на вода.

R 500 е предназначен за тънкослойно полагане на: подови керамични плочи със средни размери, силно или средно попиващи вода, върху традиционни основи, като
добре отлежали и сухи циментови замазки, нормализирани циментови замазки, анхидритни замазки и гипсови мазилки, след като предварително са обработени с Tiles
Eco Primer основи, които не са подложени на силно натоварване.