МАГНЕЗИЯ
Строителна борса - Плевен

Подова замазка БАУМИТ Солидо

Подова замазка БАУМИТ Солидо - Изображение 1
Производител:
Baumit

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, клас CT-C16-F4, съгл. EN 13813.

Продуктови варианти

Опаковка
25 kg торба
Якост на натиск
> 16 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 4 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 1.2 m²/торба при 1 cm дебелина на замазката
Направна вода
ок. 2.1 - 2.5 l/торба
Едрина на зърното
4 mm
Палет
1 палет = 48 торби = 1 200 кг