МАГНЕЗИЯ
Строителна борса - Плевен

Подова замазка БАУМИТ Солидо Е225

Подова замазка БАУМИТ Солидо Е225 - Изображение 1
Производител:
Baumit

Циментова смес за приготвяне на плаващи или свързани подравнителни замазки, подходяща без други добавки за полагане върху подово отопление, клас CT-C20-F5, съгл. EN 13813.

Опаковка
40 kg торба
Якост на натиск
> 20 N/mm²
Плътност на сухата смес
ок. 1850 kg/m³
Якост на опън при огъване
> 5 N/mm²
Разход
ок. 20 kg/m²/cm
Покриваемост
ок. 2 m²/торба при 1 cm дебелина
Направна вода
ок. 3.5 - 4 l/торба
Едрина на зърното
до 4 mm
Палет
1 палет = 35 торби = 1 400 кг